We are family

Fredag, dagen med stort F! Det spelar ingen roll att jag inte jobbar vanliga kontorstimmar (eller jobbar överhuvudtaget för den delen) – jag känner ändå helgkänslan! Grattis till oss!

The Friend (2006)

Jag har ägnat dagen åt att läsa en bok som jag har kämpat med ett tag nu: The Friend av historikern Alan Bray. Bray använder lite för mycket ålderdomliga engelska ord och kristna uttryck för att min läsning ska kunna flyta på utan problem. Dessutom har han en förkärlek för att analysera latinska ords exakta mening. Efter 250 sidor har jag fått ge upp att förstå allt som står i boken och försöker fokusera på det viktigaste.

Trots att boken har ett språk som ligger något över min önskade svårighetsgrad ångrar jag inte att jag har kämpat på. Bray beskriver det han kallar ”svuret brödraskap” och hur det har sett ut genom historien. Nu när jag har kommit till slutet av boken ifrågasätter jag hur passande beskrivningen ”brödraskap” är, med tanke på att han precis kläckt ur sig att ”bröderna”, och systrarna för den delen, ofta låg med varandra…

Brays bok börjar med han beskriver hur han hittar två sådana ”bröder” begravda tillsammans. Graven de delar är från 1391. Genom boken tar han sedan flera exempel på liknande gravar genom historiens gång, ända fram till 1800-talet. Hans fråga är helt enkelt:

Hur ska man förstå dessa gravar, som på många sätt liknar hur gifta par begravs tillsammans idag?

För att ge ett väldigt kort svar på frågan så kan man säga att man ”förr” kunde skapa släktband på andra sätt än idag. Släktband idag är sådana vi anses få vid födseln, genom att vi delar ett antal gener. Det är endast äktenskapet som anses skapa ett frivilligt släktskap utanför dessa ofrivilliga släktband. Men under den period som Bray studerat, från cirka 1100-talet till åtminstone 1800-talet, fanns fler alternativ. Dessa alternativ kunde existera samtidigt och man kunde därför tillhöra flera olika familjer och släkter.

Genom dopet blev till exempel barnet och barnets familj släkt med de som valdes ut till gudföräldrar. Genom trolovningen, alltså löftet innan själva äktenskapet, skapades också starka familjeband mellan två familjer. Och, genom att svära sin vänskap offentligt (ofta på kyrktrappan) och sedan ta nattvarden tillsammans, blev vänner till ”wedded brothers”. Ibland beskrivs denna samkönade union som ”a marriage”, alltså ett äktenskap.

De som förenats i detta liv, skulle sedan vara förenade även i efterlivet. Eller (med min haltande översättning): ”de som legat tillsammans i detta liv ska ligga tillsammans i döden”. Vänner delade ofta säng och sov tillsammans. Därav att de ”legat tillsammans” i detta liv. Ja, och det faktum att de också ibland faktiskt låg med varandra som vi idag använder ordet.. De som Gud förenat skulle inte skiljas åt. Därför begravdes ibland dessa bröder, och systrar, tillsammans.

Varför gjorde människor såhär?

En man i 1400-talets England behövde alla vänner han kunde få, som Bray skriver. Ännu bättre var att få mer familj. Genom att förvandla vänner till släkt förvandlades också deras förpliktelser. Inom vänskapen fanns en förväntan om ömsesidigt stöd. När man istället blev släkt utökades det ömsesidiga stödet till att också innefatta ett moraliskt ansvar för varandra.

Att det fanns ett behov av att skapa sådana här allianser blir förståeligt när man tänker på att detta var innan det fanns en stark stat som kunde ta hand om föräldralösa barn och ensamma gamlingar. Det var innan det fanns en A-kassa som betalade ut ersättning till arbetslösa. Och det var vid en tid då höga positioner i samhället delades ut på grunder som börd och vänskap. Det var släkten, både den som baserades på en delad blodlinje och den skapade, som ställde upp när det behövdes. Att på olika sätt knyta ett släktband till en mäktig person eller familj var därför ett sätt att klara av den värld som var verklighet då.

Detta ska inte tolkas som att personerna inte också kände varma känslor för varandra. Man ville hjälpa varandra eftersom man älskade varandra. På många sätt kan dåtidens vänskapsrelationer liknas vid äktenskapet idag. Idealet var att vänskapen skulle vila på en stark kärlek gentemot varandra, vilket i sin tur ledde till att man önskade formalisera sin relation med hjälp av nattvarden. Äktenskapet idag ska baseras på kärlek, men unionen för också med sig en rad ekonomiska och materiella fördelar, som man förväntas vilja dela med varandra.

Alan Bray som ung.

På hans Wikipedia kan man läsa att han var ”a British historian and a gay rights activist” <3

The Friend väcker många spännande tankar och funderingar. En av dem är detta med familj. Vad innebär det att vara en familj? Vad innebär det att ha en familj?

Jag tror att en starkt bidragande orsak till att (nästan) alla söker en kärleksrelation är kärleksrelationen skapar en familj. Inte bara att det tvåsamma kärleksförhållandet ska vara grunden för barnskapande, utan att man som par också ingår i något större: idén om familjen. Och familjens moraliska ansvar är något helt annat än vänners moraliska ansvar. Detta är samma, nu, som då. Familjen ska finnas där oavsett vad. De ska stötta i vårt och torrt. De ska vara självuppoffrande och älska oss för vårt sanna jag. De kan hjälpa oss ur praktiska problem och finansiell knipa. Därför blir vi väldigt sårbara och utsatta utan en familj.

Det är intressant att tänka att vår uppfattning om familj är väldigt annorlunda mot hur det såg ut för bara tvåhundra år sedan. Vårt samhälle har begränsat den krets av människor som kan anses utgöra vår familj och vår kultur saknar ritualer för skapandet av andra familjer än den som utgår från kärleksrelationen. Vårt beroende av att ha en familj gör att vi tvingas stå ut med den vi tilldelats eller försöka hitta en kärlekspartner att skapa ett nytt band med. Och det är ju inte omöjligt att tänka att det kan finnas människor där ute som passat mycket bättre till att bli vår familj än de få personer vår kultur ger oss att välja mellan. Kanske att vi en dag kommer se att andra typer av familj också är möjliga?

tankar, känslor, åsikter? kommentera gärna!

Ett svar på ”We are family

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.